Nyheder fra Rudkøbing

13 °
Mange skyer

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Rudkøbing og omegn

Job tilbydes:
Forvalter til Langelands Museum
Langelands Museum søger en frisk og fleksibel ny kollega til stillingen som forvalter.Selv om du får en hverdag med masser af samarbejde med kollegerne, skal du også kunne arbejde på egen hånd og være indstillet på en omskiftelig hverdag, der både er udendørs og indendørs. Du kommer til at stå med mange forskellige typer håndværksmæssige opgaver, forbedringsarbejde og småreparationer, ligesom du løbende skal stå for tilsyn og renhold af ydre områder. Du får det daglige ansvar for museets udendørs-team i Rudkøbing og forestår planlægningen af teamets diverse opgaver.Og så skal du have en kreativ hjerne i forbindelse med etableringen af udstillinger.Vi forventer, at dukan arbejde selvstændigt med eget ansvarsområde og indgå i forskellige teamser fleksibel og kan tage vagter/udkald på skæve tidspunkterkan føre tilsyn, håndtere og vedligeholde bygninger, inde som ude samt kan have det daglige ansvar for de tekniske installationer (alarmer/overvågningssystemer etc.)er maskinvant og har teknisk snildehar kørekort til personbilhar arbejdet med diverse it-systemerDet vil være en fordel, hvisdu har en håndværksmæssig baggrunddu har en vis udstillingserfaringer vant til at have med mennesker at gøre i det dagligehar erfaring med RAKAT eller andre indkøbssystemerDu må forvente at skulle arbejde hen over sommeren, på skæve tidspunkter og i weekender, hvis der er behov for det.Der er tale om en fast stilling på 37 timer, der honoreres i henhold til gældende overenskomst. Vil du i betragtning til stillingen, så husk at vedlægge dokumentation for uddannelse og ansættelser.Ansættelsessamtaler afholdes i uge 25.Der forventes tiltrædelse 1. august 2022 eller snarest derefter.For yderligere oplysninger om stillingen, kontakt:Museumsleder Peer Henrik Hansen på tlf. 63516305 eller på mail phh@langelandkommune.dk.Send ansøgning via nedenstående link senest den 16. juni 2022.
Langeland Kommune
Indrykket 23. maj på JobNet
Job tilbydes:
Børnehuset Rævehøj og Dagplejen Syd søger en målrettet afdelingsleder med hjertet på rette sted
Har du erfaring med ledelse eller mod på at hoppe ud i en ny opgave er du måske den helt rette. Du bliver nærmeste leder for en erfaren og dygtig medarbejdergruppe som kan arbejde selvstændigt og vægter kvalitet i vores pasningstilbud højt.Som afdelingsleder skal du kunne vise den pædagogiske retning og have et godt kendskab til indretning af pædagogiske læringsmiljøer, som kan understøtte børnenes udvikling. Du kommer til at arbejde med en bred vifte af ledelsesopgaver ligesom en del af ansættelsen er børnetimer.Afdelingslederen refererer til skolelederen og sammen skal vi lykkes med at løfte høj faglighed i kerneydelsen og ambitiøse pædagogiske beslutninger.  Du skal ligeledes indgå i et konstruktivt samarbejde med bestyrelse og forældreråd. Vi forventer, at du:er pædagoguddannet med særlig interesse for inkluderende børnefællesskaber, børneperspektivering og udviklende læringsmiljøerer lydhør og anerkendende over for personalets kompetencer og erfaringerer synlig og tydelig i din ledelseer modig og tør gå nye veje har gode kommunikative evner både i skrift og taleer åben overfor det enkelte barns perspektiv samt læringsmulighed og udviklinger deltagende i etablering og opretholdelse af et positivt, ligeværdigt forældresamarbejde om det enkelte barn og børnegruppen som helheder indstillet på at bruge IT i det pædagogiske arbejde, samt sikre et højt informationsniveau og dokumentation     Vi kan tilbyde dig:et børnehus, som brænder for at skabe de bedste udviklingsbetingelser for børnat indgå i et konstruktivt, forpligtende og loyalt samarbejde med leder og medarbejdereen arbejdsplads med fokus på pædagogisk udvikling, faglig refleksion og kollegial sparringmulighed for at videreudvikle dine kompetencer og fokusområderet børnehus, som vægter et tæt og involverende forældresamarbejdeet børnehus, der er åben for gode idéer til institutionens videre udviklingmulighed for at indgå i samarbejde med andre børnehuse i Langeland KommunePraktisk info om Børnehuset Rævehøj:Børnehuset Rævehøj har siden januar 2010 delt bygninger med Humble Skole (0.-6.kl.) som en del af en "landsbyordning", hvor både skole, SFO og børnehave bygningsmæssigt er under samme tag og ledelse. Nærværet giver rig mulighed for i fællesskab at skabe trygge overgange og sammenhæng i børnenes liv. Senere er oprettet en vuggestue samt gæstedagpleje for Dagplejen Syd.Børnehuset Rævehøj består af en børnehave med en normering på 45 børn, en SFO for 0.-3.kl. normeret til 50 børn samt en vuggestue aktuelt med 16 børn samt gæstedagpleje for Dagplejen Syds 2 dagplejere, der også en del af "landsbyordningen".I Langeland Kommune har vi fokus på "inklusion" og "borgeren i centrum", hvilket vi i Børnehuset Rævehøj målrettet arbejder med foruden "datastøttet udviklingsarbejde".Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret skoleleder Bjørn From på telefon 21574374 - e-mail: bjfr@langelandkommune.dk. Personlig rundvisning er at foretrække.Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er fast 37 timer ugentligt, hvoraf 60% er beregnet til ledelse og 40% til børnetimer. Med ansættelse 1. august 2022.Samtaler forventes afholdt i uge 24.Send ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og erfaring via nedenstående link senest den 13. juni 2022.
Langeland Kommune
Indrykket 23. maj på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk