Nyheder fra Rudkøbing

5 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Rudkøbing og omegn

Job tilbydes:
Udviklingsorienteret skoleleder til Ørstedskolen
Som skoleleder på Ørstedskolen står du i spidsen for en veldrevet og udviklingsorienteret skole med 0.-10. klasse og en specialklasserække. Ørstedskolen er en skole i bevægelse, med skønne elever, dygtige, engagerede medarbejdere og et stærkt ledelsesteam, der står parat til at byde dig velkommen.Vores skoleleder har valgt at afsøge nye muligheder i sit arbejdsliv. Derfor søger Ørstedskolen en ny leder med tiltrædelse snarest muligt og senest 1. april 2022.Om skolenØrstedskolen er en folkeskole med SFO, hvor der undervises elever på 0. – 10. årgang, samt en specialklasserække, som henvender sig til elever fra hele kommunen.Ørstedskolen har ca. 650 elever:28 elever i specialklasser620 elever i almenskolen120 elever er tilmeldt skolens SFODer er i alt 90 ansatte og skolen er bygget for ca.10 år siden med en tidssvarende indretning. Ørstedsskolen har et ledelsesteam med i alt 4 medlemmerSkolelederAfdelingsleder for indskoling og SFOAfdelingsleder for skolens mellemtrin og skolen på StrynøAfdelingsleder for udskolingenSkolens vision/mission og pædagogiske grundlag kan ses på hjemmesiden https://oerstedskolen.aula.dkVores forventninger til digDu er en bredt funderet skoleleder med stærke kompetencer i personaleledelse, samt administrativ og økonomisk styring. Dine kompetencer i forhold til pædagogisk ledelse er helt afgørende. Det skal være et kompetent grundlag for at skabe følgeskab blandt medarbejdere, forældre og elever.Du skal have erfaring med ledelse af specialklasser, og du er bevidst om at dette område kræver et godt tværfagligt samarbejde mellem fagprofessionelle, såvel interne som eksterne. Samarbejdet på dette område er allerede velfungerende, og du skal medvirke til den fortsatte udvikling.Du skal kunne se det værdifulde i de gode resultater, som allerede er skabt og samtidigt identificere de områder, hvor du mener, noget kan udvikles. Du respekterer den kompleksitet og mangfoldighed, der kendetegner en skole som ØrstedskolenDu skal have ambitioner på elevernes, personalets og egne vegne. Du tror på, at alle elever kan udfordres og udvikle sig fagligt, personligt og socialt. Du kan via dine kommunikative kompetencer og din strategiske ledelse, tydeliggøre dine mål og retning. Du ser samarbejdet med skolens personale, som en afgørende faktor for elevernes udbytte af deres skolegang.På samme måde prioriterer du samarbejdet med skolens bestyrelse, om arbejdet med principper og rammer for skolens drift og udvikling. Du skal kunne møde medarbejdere, elever og forældre på en anerkendende måde og på den baggrund definere og sikre et godt og frugtbart samarbejde mellem skole og hjem.Dit samarbejde med skolens ledelsesteam skal medvirke til, at I hele tiden er på forkant med Ørstedskolens fortsatte udvikling og drift. Du skal kunne delegere og være tydelig omkring dine forventninger. Du er synlig og aktiv på skolen, blandt kollegaer og i samarbejdet med personale og forældre. Det vil være en fordel, hvis du har erfaringer med ledelse af en større skole.Du skal kunne tilslutte dig tankerne omkring at arbejde i professionelle læringsfællesskaber og du skal opleve det tværprofessionelle samarbejde som en naturlig del af opgaveløsningen. Du skal som leder af en stor skole i Langeland Kommune kunne agere i en politisk styret organisation med den indsigt og loyalitet som dette kræver.Din personlige fremtræden som leder er kendetegnet ved:Ordentlighed og tydelighedEn anerkendende ledelsesstilEmpati og indsigtAmbitioner og viljeHumor og nærværStruktur og vedholdenhedMod og ydmyghedVi kan tilbyde dig:En stor skole i Rudkøbing/på Langeland med en interessant profilEt udviklingsorienteret personale som vil støttes og udfordresEn aktiv og samarbejdende skolebestyrelseEn flok dejlige eleverEt kommunalt skolevæsen som arbejder med udgangspunkt i professionelle læringsfællesskaberDeltagelse i ledernetværk med andre skoleledere og med andre ledere i Langeland KommuneI Langeland Kommune har skolerne og Forvaltningen et tæt samarbejde, hvor fælles kompetenceudvikling og implementering af fagligt ambitiøse strategier er i fokus.  Som leder af Ørstedskolen vil du have adgang til et forvaltningsmæssigt støttesystem, hvor du kan få vejledning og sparring i forhold til faglige strategier, økonomi, jura, personaleforhold m.m. Langeland Kommunes skolevæsenI Langeland Kommunes skolevæsen udgøres skolesynet af en skolevision hvor der er udarbejdet 6 konkrete mål. Langeland Kommune har målrettet indsatsen på det digitale område, og der er udarbejdet en strategi for sprog og læseudvikling, en science strategi, en ambitiøs ungestrategi og ikke mindst er der et stort fokus på den åbne skole. Bag alt dette ligger der en handleguide som er bærende for hele det tværprofessionelle samarbejde. Handleguiden er helt fundamental i arbejdet med alle elever i Langeland Kommune. Vi er en af de kommuner i landet hvor der er flest udsatte børn og dette kræver et stærkt samarbejde med PPR/Sundhedsplejen, Familieafdelingen og SSP.Ud over Ørstedskolen og Strynø skole – er der 2 selvstændige skoler, i form af Nordskolen, samt Humble skole i syd. Endelig er det vigtigt at gøre opmærksom på, at der her i foråret forestår en politisk debat om skolestrukturen på Langeland, som kan give yderligere beføjelser og opgaver til skolelederen på Ørstedskolen.Yderligere oplysningerVi ser frem til at modtage din ansøgning og høre mere om, hvorfor netop du skal være Ørstedskolens nye leder. Du er velkommen til at kontakte Chef for Børn, Unge og Social, Lone Bjerregaard på tlf. 51 33 71 79, eller formand for skolebestyrelsen Julie Ravn Hansen på tlf. 25 84 99 95, hvis du har spørgsmål til stillingen.Vi opfordrer til at du besøger skolen, og du kan i den forbindelse kontakte afdelingsleder Claus Ebbesen på tlf. 30 36 03 77. Du kan også bruge et af nedenstående links, hvis du ønsker at vide mere om Ørstedskolen og/eller Langeland Kommunes skolevæsen og området for Børn, Unge og Social.https://oerstedskolen.aula.dkSkole og uddannelse (langelandkommune.dk)Familien i centrum og samarbejde på tværs (langelandkommune.dk)AnsættelsesvilkårLøn - og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.Børne- og straffeattestLangeland Kommune indhenter børne- og straffeattest.AnsøgningsfristAnsøgning med relevante bilag skal være os i hænde senest den 6. februar 2022.Det forventes at der holdes 1. og 2. samtalerunde henholdsvis den 10. februar 2022 og den 23. februar 2022.
Langeland Kommune
Indrykket 19. januar på JobNet
Job tilbydes:
Sagsbehandler til Borgerservice
Langeland Kommune søger en sagsbehandler til Borgerservice på 37 timer ugentligt. Dine arbejdsopgaver vil primært være:FolkeregisterAlle øvrige borgerrelaterede opgaverPas og KørekortMit IDMedbetjening af samtlige selvbetjeningsløsningerSkranke og telefonbetjeningDigitaliseringsopgaver Vi er en arbejdsplads med et godt og uhøjtideligt arbejdsmiljø, hvor den enkelte medarbejder har et stort ansvars- og kompetenceområde. Kvalifikationer og erfaring:                                                                     Vi søger en kollega, som har erfaring med arbejdet i en Borgerservice og har en uddannelse, der modsvarer kravene til ovennævnte sagsområder.Du må meget gerne have erfaring eller interesse i folkeregisteropgaven.Du skal have stor interesse og flair for IT og digitalisering, idet der vil også være digitaliseringsopgaver.Du skal kunne arbejde systematisk og struktureret og være i stand til at fortolke lovstof. Du skal være indstillet på at indgå i et team, hvor positiv dialog med borgerne og samarbejdspartnere er en forudsætning og hvor sparring med kolleger er en nødvendighedDu skal være i besiddelse af et godt humør og kunne klare pressede situationer Vi tilbyder Et spændende jobKolleger der værdsætter et godt samarbejdeEn afdeling der tilstræber et højt fagligt niveau Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos leder af Ydelses- og Borgerservice Bente Lykke på tlf. 63 51 61 33. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 8. Send ansøgning og CV via nedenstående link senest den 17. februar 2022.
Langeland Kommune
Indrykket 19. januar på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk