Nyheder fra Rudkøbing

2 °
Overskyet
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Rudkøbing og omegn

Job tilbydes:
Rudkøbing Menighedsråd søger kirketjener
Rudkøbing Menighedsråd søger kirketjener ved Rudkøbing og Simmerbølle kirker pr. 1.februar 2023. Stillingen er på 30 timer pr. uge, 129,9 timer pr. md. og med weekendvagt, i gennemsnit hver anden uge.   Har du lyst til at indgå i et velfungerende team af kirketjenere i vore to kirker, samarbejde med præster og med menighedsråd så læs videre her. Vores nye kirketjener skal varetage flg. opgaver:   Medvirke i kirkerne ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger Deltage i og udføre praktiske opgaver før, under og efter kirkelige handlinger og ved arrangementer i sognehuset Rengøring i kirke og sognehus fordeles mellem kirkernes tre kirketjenere Være IT kyndig på brugerniveau Være medansvarlig for indkøb, lettere vask og rens Vi forventer at du: Er god til at planlægge din arbejdsdag. Er fleksibel og stabil Er venlig, imødekommende og kan yde hjælp og vejledning til kirkens brugere ved de kirkelige handlinger Kan indgå og bidrage til et positivt samarbejde med kirketjener-teamet, præster, menighedsråd, øvrige ansatte og frivillige ved kirkerne Vi tilbyder: Et godt arbejdsmiljø Gode og engagerede kollegaer En stor og venlig menighed En varieret og afvekslende arbejdsdag Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Det er en betingelse at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. Årslønnen aftales indenfor intervallet 283.243,77 kr. – 365.236,32 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 283.243,77 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 26.729,16 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 1.251,15 kr. (nutidskroner) pr. år. Løn OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Ansøgning stiles til Rudkøbing Menighedsråd og sendes til mail: 7741fortrolig@sogn.dk Ansøgningsfristen er fredag den 5.1.2023 kl. 12.00. Der afholdes samtaler i uge 2. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Menighedsrådsformand Conny Mortensen på tlf. 30 89 25 30
Rudkøbing Menighedsråd
Indrykket 8. december på JobNet
Job tilbydes:
Hjemmeplejen i Langeland Kommune søger gruppeleder til gruppen i Syd
Langeland Kommune har fire ledige stillinger som gruppeledere i Hjemmeplejen. Vil du indgå i et dynamisk ledelsesteam omkring udviklingen af den kommunale hjemmepleje i en nytænkende tid, hvor der skal etableres faste, tværfaglige og selvkoordinerende teams, så har vi stillingen til dig! De fire nye stillinger som gruppeledere i Hjemmeplejen udspringer af en politisk beslutning om omorganisering af ældre- og sundhedsområdet. Omorganiseringen indebærer, at Hjemmeplejen og Sygeplejen skal integreres, og der skal etableres faste, tværfaglige teams med ufaglærte, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Hjemmeplejen skal opdeles i tre geografiske daggrupper og en aften/nat gruppe for hele Langeland. Hver gruppe underopdeles i to eller tre faste, tværfaglige og med tiden, selvkoordinerende teams.Du skal være gruppeleder for 30-50 medarbejdere. Du har ansvaret for at lede dine medarbejdere med fokus på at styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse.Du refererer til den overordnede hjemmeplejeleder. Du, dine tre kollegaer og hjemmeplejelederen forventes at indgå i et tæt ledelsesteam, hvor I hjælper hinanden og mødes til sparring og udvikling - ofte sammen med sygeplejelederen og ved behov også med ledere af andre enheder. Du og dine tre kollegaer forventes at afløse hinanden ved ferier. Som gruppeleder arbejder du for, at alle er ligeværdige og brænder for et godt fællesskab og et godt arbejdsmiljø. Sammen med dine lederkollegaer står du overfor en stor og spændende opgave med at etablere faste teams og få rammerne og kulturen omkring teams til at fungere i hverdagen til gavn for både medarbejdere og borgere. I fællesskab arbejder I for at sikre høj faglig kvalitet og sikkerhed i plejen af borgerne og en respektfuld og tæt dialog med borgere, pårørende og samarbejdspartnere.Vi tilbyder:En stilling med mulighed for at præge en ny organiseringsmodelEn stilling med mulighed for at sætte dine kompetencer i spil i samarbejde med medarbejdere, planlæggere, lederkollegaer og hjemmeplejelederenEn stilling, hvor du er med til at sætte faglig retning for dine medarbejdereVi foretrækker at du som ansøger:Har en relevant sundhedsfaglig uddannelseEr lederuddannet eller er villig til at uddanne dig indenfor ledelseEr nærværende i din ledelse og synlig blandt medarbejderneHar en anerkendende og inddragende ledelsesstilLægger vægt på et godt arbejdsmiljø og et godt samarbejde med TRIO og MED-organisationenHar erfaring med vagtplanlægning, overenskomster og arbejdstidsregler og kan anvende vagtplanlægning som et ledelsesredskabKan arbejde systematisk med forbedringer, herunder forbedringer af arbejdsgange og patientsikkerhedKan prioritere og planlægge arbejdsopgaverHar gode kommunikative kompetencer Har forståelse for økonomi og ressourcestyringHar erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisationLøn- og ansættelsesvilkår:Efter gældende overenskomst og til besættelse pr. 1. marts 2023 eller snarest muligt efter aftale.Mødested:Du har som gruppeleder dit kontor på Tværvej 15, 5932 Humble.Mere information:Hjemmeplejeleder Tina Rasmussen kan kontaktes på tmj@langelandkommune.dk eller tlf.nr. 63 51 62 35.Ansættelsessamtaler:Afholdes i uge 3 eller 4 i 2023 på Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing.Ansøgningsfrist:Søndag den 15. januar 2023. Hvis du er interesseret i mere end én af stillingerne, er du velkommen til at søge alle stillinger.
Langeland Kommune
Indrykket 6. december på JobNet
Job tilbydes:
Hjemmeplejen i Langeland Kommune søger gruppeleder til gruppen i Nord
Langeland Kommune har fire ledige stillinger som gruppeledere i Hjemmeplejen. Vil du indgå i et dynamisk ledelsesteam omkring udviklingen af den kommunale hjemmepleje i en nytænkende tid, hvor der skal etableres faste, tværfaglige og selvkoordinerende teams, så har vi stillingen til dig! De fire nye stillinger som gruppeledere i Hjemmeplejen udspringer af en politisk beslutning om omorganisering af ældre- og sundhedsområdet. Omorganiseringen indebærer, at Hjemmeplejen og Sygeplejen skal integreres, og der skal etableres faste, tværfaglige teams med ufaglærte, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Hjemmeplejen skal opdeles i tre geografiske daggrupper og en aften/nat gruppe for hele Langeland. Hver gruppe underopdeles i to eller tre faste, tværfaglige og med tiden, selvkoordinerende teams.Du skal være gruppeleder for 30-50 medarbejdere. Du har ansvaret for at lede dine medarbejdere med fokus på at styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse.Du refererer til den overordnede hjemmeplejeleder. Du, dine tre kollegaer og hjemmeplejelederen forventes at indgå i et tæt ledelsesteam, hvor I hjælper hinanden og mødes til sparring og udvikling - ofte sammen med sygeplejelederen og ved behov også med ledere af andre enheder. Du og dine tre kollegaer forventes at afløse hinanden ved ferier. Som gruppeleder arbejder du for, at alle er ligeværdige og brænder for et godt fællesskab og et godt arbejdsmiljø. Sammen med dine lederkollegaer står du overfor en stor og spændende opgave med at etablere faste teams og få rammerne og kulturen omkring teams til at fungere i hverdagen til gavn for både medarbejdere og borgere. I fællesskab arbejder I for at sikre høj faglig kvalitet og sikkerhed i plejen af borgerne og en respektfuld og tæt dialog med borgere, pårørende og samarbejdspartnere.Vi tilbyder:En stilling med mulighed for at præge en ny organiseringsmodelEn stilling med mulighed for at sætte dine kompetencer i spil i samarbejde med medarbejdere, planlæggere, lederkollegaer og hjemmeplejelederenEn stilling, hvor du er med til at sætte faglig retning for dine medarbejdereVi foretrækker at du som ansøger:Har en relevant sundhedsfaglig uddannelseEr lederuddannet eller er villig til at uddanne dig indenfor ledelseEr nærværende i din ledelse og synlig blandt medarbejderneHar en anerkendende og inddragende ledelsesstilLægger vægt på et godt arbejdsmiljø og et godt samarbejde med TRIO og MED-organisationenHar erfaring med vagtplanlægning, overenskomster og arbejdstidsregler og kan anvende vagtplanlægning som et ledelsesredskabKan arbejde systematisk med forbedringer, herunder forbedringer af arbejdsgange og patientsikkerhedKan prioritere og planlægge arbejdsopgaverHar gode kommunikative kompetencer Har forståelse for økonomi og ressourcestyringHar erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisationLøn- og ansættelsesvilkår:Efter gældende overenskomst og til besættelse pr. 1. marts 2023 eller snarest muligt efter aftale.Mødested: Du har som gruppeleder dit kontor på Spodsbjergvej 129, 5900 Rudkøbing (foreløbig). Mere information:Hjemmeplejeleder Tina Rasmussen kan kontaktes på tmj@langelandkommune.dk eller tlf.nr. 63 51 62 35.Ansættelsessamtaler:Afholdes i uge 3 eller 4 i 2023 på Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing.Ansøgningsfrist:Søndag den 15. januar 2023. Hvis du er interesseret i mere end én af stillingerne, er du velkommen til at søge alle stillinger.
Langeland Kommune
Indrykket 6. december på JobNet
Job tilbydes:
Klinikassistent søges til Tandplejen i Langeland Kommune
Vil du være Langeland Kommunes nye klinikassistent? Så har du nu muligheden for at blive en del af Tandplejen!Tandplejen i Langeland Kommune søger en klinikassistent, der har lyst til at blive en del af en lille og professionel tandpleje. Vi servicerer cirka 1900 børn og unge. Derudover har vi en voksende omsorgs- og socialtandpleje. Du bliver en aktiv del af Tandplejen, som er et velfungerende team, der aktuelt består af en tandlæge, en deltidstandplejer, en klinikassistent og en sekretær. Klinikken har åben for skoletandplejen 200 dage om året, og arbejdstiden tilrettelægges efter nærmere aftale. I Tandplejen vægter vi nærvær i patientkontakten og har et højt fagligt niveau, hvor patienten er i fokus. Vi har et stærkt arbejdsfællesskab, hvor høj trivsel for hver enkelt medarbejder er vigtig, og vi værdsætter et godt fagligt samarbejde med de øvrige enheder i Langeland Kommune. Vi forventer, at du:Er uddannet klinikassistentHar klinisk erfaring med at arbejde selvstændigt med patienter ved behandlingsstolen efter uddelegering, herunder eksempelvis akutpatienter, tandrens, aftryk og udstøbning af gipsmodeller, røntgenoptagelser, bedøvelse indenfor social- og omsorgstandpleje, bedøvelse og fjernelse af mælketænder indenfor børnetandpleje, samt varebestilling i RakatKan yde førstehjælpHar lyst til at lære børn og unge gode tandplejevaner og tage ansvar for et profylakseprogramHar gode samarbejdsevner, empati og evner at kommunikere med patienter og forældreEr en engageret kollega Vi tilbyder:En spændende arbejdsplads, hvor kulturen er præget af læring og udviklingEn hverdag med nuancerede og udfordrende opgaver indenfor alle odontologiens arbejdsfelterEn moderne og fremtidssikret central klinik, etableret i 2010 med god beliggenhed på Ørstedskolen i RudkøbingDu kan læse mere om Tandplejen i Langeland Kommune på: www.langelandkommune.dk/borger/familie-boern-og-unge/tandplejeYderligere informationDet er en fuldtidsstilling med tiltrædelse 1. februar 2023 eller snarest muligt herefter. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte klinikchef Paula Karolina Bellinetto på telefon 63 51 64 70 eller på mail pakabe@langelandkommune.dk.Vi ser frem til at modtage din ansøgning vedhæftet relevante bilag senest den 19. december 2022.
Langeland Kommune
Indrykket 5. december på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk