Ambitiøst biodiversitetsprojekt på Fyn modtager betydelig EU-støtte

Foto: Langeland Kommune.
dato

Det fælles fynske naturprojekt LIFE Ring har til formål at forbedre og bevare naturkvaliteten og hjælpe truede og sårbare arter på Fyn, Ærø og Langeland.

Projektet har modtaget ca. 80 mio. kroner fra EU's "Nature and Biodiversity"-pulje. Derudover finansieres de resterende 39 mio. kroner af de deltagende partnere, mens Aage V. Jensen fonden bidrager med yderligere 4 millioner kroner.

Faaborg-Midtfyn Kommune er projektleder på LIFE Ring, og alle fynske kommuner samt Ærø, Langeland og Naturstyrelsen deltager i projektet.

En analyse har kortlagt mange truede arter på Fyn, Langeland og Ærø. Analysen viser, at den værdifulde natur er spredt som små isolerede øer.

Kommunerne udarbejder en fælles fynsk biodiversitetsstrategi. Strategien kobles med Byregion Fyns strategiske mål under Klima, Miljø og Grøn omstilling.

Projektets mål er at skabe gode, varierede og robuste levesteder for truede og sjældne arter. Det indebærer genopretning af over 1000 hektar natur samt etablering af 300 hektar ny natur. Desuden vil der blive udsat truede og sjældne arter.

Projektet skydes i gang i september 2024 og løber frem til 2032. De første anlægsarbejder forventes at starte om to år.

Som en del af projektets resultatmål vil 1.045 hektar eksisterende natur og 43 km vandløb blive forbedret. Der etableres 322 hektar ny natur fordelt på 27 projektområder. Naturtilstanden forbedres for 17 forskellige naturtyper, og levestederne forbedres for 16 forskellige arter. Der er planlagt indsatser i 15 Natura 2000-områder, samt udvikling af en fynsk biodiversitetsstrategi. Øget formidling af biodiversitet vil ske via uddannelsesinstitutioner og Naturama.

Samarbejdspartnere inkluderer Naturama, der står for skoletjeneste og formidling af projektet, FGU Fyn som etablerer en vandplanteskole og opformering af elritser, Skovskolen ved Københavns Universitet, som sørger for efteruddannelse af fagfolk, Amphi Consult som bidrager med ekspertviden omkring padder, og Miljøstyrelsen, som monitorerer indsatsernes effekt.

https://langelandkommune.dk/kommunen/nyhedsarkiv/eu-stoetter-naturen-paa-fyn-og-oeerne

Kilde: Langeland Kommune