Danske landsbyer bliver til sundhedsfællesskaber i nyt trivselsfremmende projekt

Foto: Langeland Kommune.
dato

Sundhedslandsbyer: Ny indsats skal styrke sundhed og fællesskab i danske landsbyer

I de næste to år vil borgerne i flere danske landsbyer se et øget fokus på sundhed og fællesskab. Målet er at hjælpe flere ind i lokale fællesskaber, hvilket skal bidrage til en bedre trivsel og sundhed for den enkelte.

De udvalgte landsbyer, der skal agere som sundhedsfremmende miljøer, er Asaa, Nørager, Nysted, Bisserup, Broagerland og Bagenkop. Disse landsbyer er særligt udpeget på grund af deres stærke sammenhold og handlekraft, og vil agere som pilotprojekter i denne ny vinkling på sundhedsfremme.

Formålet med at skabe sundhedslandsbyer er flerfoldigt. Primært er det for at øge trivsel og sundhed gennem lokale fællesskaber og et tættere samarbejde med lokale sundhedsprofilakter som lægepraksiser, apoteker og hjemmepleje. Desuden sigter projekterne mod at understøtte borgernes fysiske og mentale sundhed samt at inddrage op til 200 landsbyborgere, der ellers ville være i risiko for at falde i social isolation.

Initiativer og aktiviteter inden for rammerne af disse sundhedslandsbyer inkluderer blandt andet hjælp og støtte til borgere, der er fysisk eller psykisk syge, ældre eller andre, der har brug for hjælp til at deltage i fællesskaber. Desuden vil der blive afholdt borgermøder og rekrutteret ambassadører til at udbrede budskabet og hjælpe landsbyborgere.

Sundhedslandsbyerne er resultatet af et partnerskab mellem Landdistrikternes Fællesråd, Region Syddanmark, Region Nordjylland og Region Sjælland, og finansieringen står NordeaFonden for med en donation på 3.375.000 kroner. Regionsdelen er dækket af medfinansiering fra de tre deltagende regioner.

Målene for dette pilotprojekt er ambitiøse. Der sigtes mod at etablere sociale sundhedsnetværk på baggrund af de eksisterende fællesskaber i landsbyerne, samt at oprette samarbejder med professionelle inden for social- og sundhedsplejen samt læger. Disse tiltag forventes at udgøre en betydelig forskel for de involverede landsbyer og deres borgere.

https://langelandkommune.dk/kommunen/nyhedsarkiv/bagenkop-udpeget-som-sundhedslandsby

Kilde: Langeland Kommune