Handicaprådet i Langeland Kommune henter ny viden på inspirationstur til Høje Taastrup

Foto: Langeland Kommune.
dato

Handicaprådet i Langeland Kommune har netop været på en inspirationstur med det formål at hente ny viden og inspiration til arbejdet med handicapområdet i kommunen.

Den 14. maj besøgte Handicaprådet Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup ved København. Dette besøg var en del af en planlagt inspirationstur, hvor rådet kunne udveksle ideer og erfaringer med andre aktører på handicapområdet.

Under besøget var der fokus på flere centrale områder. Blandt andet blev kommunernes rolle på handicapområdet grundigt drøftet, og der blev kigget på, hvordan Langeland Kommune kan lade sig inspirere af andre kommuners handicapråd. Derudover blev der talt om en ny rammeaftale, som skal sikre en langsigtet og bæredygtig udvikling af handicapområdet.

Den nye rammeaftale er resultatet af et samarbejde mellem regeringen, Liberal Alliance, Konservative og Radikale. Aftalen sigter mod at skabe bedre vilkår og muligheder for mennesker med handicap gennem en mere helhedsorienteret og langsigtet tilgang.

Poul-Arne Elnegaard, et af medlemmerne af Handicaprådet, udtrykte stor tilfredshed med udbyttet af turen. Der blev afholdt en konstruktiv dialog med Anne Sina og Rasmus Bach Andresen, og flere relevante emner blev drøftet med henblik på videre samarbejde i Handicaprådet.

Ledende medlemmer af Handicaprådet gav også udtryk for deres oplevelser og betragtninger efter turen. Poul-Arne Elnegaard bemærkede, at rådet har fundet et positivt niveau i deres arbejde, mens Erik Hye Jørgensen understregede, at "udsyn giver indsigt." Turen blev betragtet som en god prioritering, og rådet lod sig inspirere af Handicaporganisationernes Hus til kommende kommunale beslutninger, særligt med fokus på tilgængelighed i politiske beslutninger.

https://langelandkommune.dk/kommunen/nyhedsarkiv/handicapraadet-paa-inspirationstur

Kilde: Langeland Kommune