Kick-off arrangement i Langeland sætter fokus på turisme og kultur

Foto: Langeland Kommune.
dato

Detaljeret info om kick-off arrangement i Langeland Kommune

Mandag den 4. marts bliver en væsentlig dag i Langeland Kommune med afholdelsen af et særligt kick-off arrangement. Deltagerne vil møde op på adressen Østergade 23, hvor materialet til dagens arrangement kan udleveres og afleveres. Arrangementet strækker sig fra kl. 8:00 om morgenen til 15:30 om eftermiddagen, hvor lokale aktører og interessenter vil have lejlighed til at netværke og opdatere deres viden om kommende begivenheder.

I løbet af dagen vil der være et oplæg fra Erhverv-, Kultur- og Turismechef Jane Jegind. Oplægget, der finder sted mellem 10:00 og 11:30, vil omhandle årets store begivenheder samt indsatsen bag markedføringen af disse. Deltagerne vil få en unik mulighed for at dykke ned i planerne og visionerne for turisme og kultur i Langeland Kommune.

Vejledning for materialer til arrangementet indikerer, at foldere bør være af typen M65 med målene B:10cm x H:21cm og anbefales udarbejdet på to eller tre sprog: dansk, engelsk og tysk, for at nå et bredere publikum. Plakater skal være i formatet A4 for nem indsættelse i rammer.

Dagen vil også fokusere på online profiloprydning, hvor alle deltagere opfordres til at checke og opdatere deres profiler og arrangementer på hjemmesiden Langeland.dk. Der anbefales en gennemgang af profilerne forud for kick-off-dagen for at sikre at al information er korrekt og ajourført. En guide til opdatering kan findes ved at besøge Langeland.dk og søge på eget navn eller produkt.

Der vil være adgang til diverse materiale såsom Langelandsguider, Det Sydfynske Øhavsmagasin, kunstmagasinet samt foldere fra øens største attraktioner under arrangementet. Deltagere kan forudbestille materialer ved at udfylde en liste og sende den til visit@langelandkommune.dk.

Denne dag lover at blive en vigtig milepæl for alle aktører inden for erhverv, kultur og turisme i Langeland Kommune, da de får mulighed for at styrke deres netværk, opdatere deres viden og materialer, og blive klædt på til årets kommende begivenheder.

https://langelandkommune.dk/kommunen/nyhedsarkiv/foraars-kick-off-for-turistaktoerer

Kilde: Langeland Kommune