Lærere bliver til Havguides i unikt havmiljøudannelsesprojekt på Langeland

Foto: Langeland Kommune.
dato

Samarbejde mellem SHORES Langeland og Danmarks Naturfredningsforening uddanner lærere i havmiljøformidling

Et unikt partnerskab har set dagens lys på Langeland, hvor SHORES Langeland og Danmarks Naturfredningsforening har slået sig sammen om at uddanne lærere fra lokale skoler til Havguides. Formålet med denne uddannelse er at klæde lærerne på til at formidle viden og begejstring om havmiljøet til de kommende generationer. Dette innovative projekt har allerede tiltrukket mere end 20 lærere, som deltager i kurser på Naturdestination Skovsgaard med det ultimative mål at styrke beskyttelsen af vores havmiljø.

Projektet stiler efter at inspirere eleverne til at udforske og værdsætte det liv, der findes i og omkring havet. Gennem engageret undervisning håber projektets initiativtagere at skabe en varig interesse for marin biologi og havforvaltning blandt eleverne. Lærerne bliver udstyret med de nødvendige værktøjer til effektivt at integrere havformidlingen i skolernes curriculum, hvilket i sidste ende forventes at bidrage til en bæredygtig forvaltning af havets ressourcer.

Begejstringen for projektet er stor, og biolog Julie Møller samt Thomas Neumann fra Danmarks Naturfredningsforening udtrykker begge deres støtte og glæde over initiativets potentialer. Projektet er finansieret og støttet af Danmarks Naturfredningsforening, som anerkender det som en væsentlig investering i børns naturdannelse og forståelse for miljøbeskyttelse.

SHORES Langeland, en lokal organisation dedikeret til natur, kyst- og vandaktiviteter, tager spidsen for dette initiativ. Med fokus på at udnytte øens unikke geografiske potentiale som et hotspot for vandbaserede aktiviteter, understreger SHORES Langeland vigtigheden af marine økosystemers sundhed. Mere information om deres arbejde og andre initiativer kan findes på organisationens officielle hjemmeside.

Bag projektet står også Danmarks Naturfredningsforening, kendt for sin lange historie og dedikation til at bevare og beskytte Danmarks natur- og miljø. Dette samarbejde mellem to betydelige aktører forstærker budskabet om vigtigheden af at værne om vores maritime miljø.

For yderligere information om projektet eller for presserelaterede henvendelser, kan interesserede kontakte Julie Møller Madsen fra SHORES Langeland eller Thomas Neumann fra Danmarks Naturfredningsforening gennem de angivne kontaktinformationer.

https://langelandkommune.dk/kommunen/nyhedsarkiv/langelandske-laerere-faar-uddannelse-i-havformidling

Kilde: Langeland Kommune