Ledende gruppeleder til hjemmeplejen på Langeland med fokus på faglig udvikling og trivsel

Profilbillede
dato

Vi er en personalegruppe på små 40 medarbejdere bestående af social- og sundhedshjælpere og ufaglærte. Vi er uddannelsessted og modtager social- og sundhedshjælperelever i alle praktikker samt social- og sundhedsassistentelever i praktik 1A.

Vi er i tæt samarbejde med social og sundhedsassistenter, planlæggere og sygeplejersker, der er organiseret under en samlet enhed i Sygeplejen. Derudover har vi et tæt samarbejde med visitationen og hverdagsrehabiliterende terapeuter, der besøger gruppen ad hoc.

Hjemmeplejen Gruppe Midt består af 3 selvtilrettelæggende teams - TEAM-Skind, TEAM-Ring og TEAM-Havnen.

Hjemmeplejen hører til på Spodsbjergvej 129, 5900 Rudkøbing, hvor dit kontor og ind-mødested også er. Vi deler hus med Hjemmeplejen Gruppe aften/nat, Sygeplejen og Hjælpemiddeldepotet.

Vi søger lederen, der har et skarpt blik for kerneopgaven, har fokus på udvikling af fagligheden og som prioriterer det gode arbejdsmiljø højt.

Du leder med fokus på at styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse og brænder for at gøre en forskel for borgerne på Langeland. Vi værdsætter en inddragende og anerkendende ledelsesstil og evnen til at sætte klare rammer og retning.

Der er en tydelig forventning om, at du er nærværende igennem tilstedeværelse, tilgængelighed og inddragelse ifm. den daglige drift.
Du refererer til den overordnede leder af Hjemmeplejen. Du, dine 3 kolleger og hjemmeplejelederen vil indgå i et tæt ledelsesteam, hvor I hjælper hinanden og mødes til sparring og udvikling – ofte sammen med sygeplejelederen og ved behov, også med ledere af andre enheder. Du og dine 3 kolleger afløser hinanden ved ferier. Som gruppeleder arbejder du for, at alle er ligeværdige, og du brænder for fællesskabet og det gode arbejdsmiljø.

Sammen med dine lederkolleger står du overfor en stor og spændende opgave med at videreudvikle og fastholde faste teams og få rammerne og kulturen omkring teams til at fungere i hverdagen til gavn for både medarbejdere og borgere. I fællesskab arbejder I for at sikre høj faglig kvalitet og sikkerhed i plejen af borgerne, og en respektfuld og tæt dialog med borgere, pårørende og samarbejdspartnere.

Hvor er vi lige nu?
Hjemmeplejen på Langeland er i fuld gang med at oprette selvtilrettelæggende teams, hvor vi har søgt og modtaget midler fra Social- og Boligstyrelsen om værdig ældrepleje. Midlerne skal understøtte teams-tankegangen, men har særligt fokus på vores faglige sprog, borgerinddragelse og mødet med borgerne og deres pårørende.

Vi prioriterer følgende:

 • Du er nærværende i din ledelse og synlig blandt medarbejderne med en anerkendende og inddragende ledelsesstil
 • En relevant sundhedsfaglig uddannelse
 • En god formidler, der kommunikerer og formidler sikkert og tydeligt i såvel skrift som tale
 • Du har ledelseserfaring og erfaring fra ældreområdet
 • Solid erfaring med arbejdstilrettelæggelse og med anvendelse af vagtplan som ledelsesværktøj og i praksis
 • Inddragende og villig til at bruge medarbejdernes kompetencer til at skabe resultater
 • Du motiverer og inspirerer medarbejderne med dit høje faglige, personlige og ledelsesmæssige engagement
 • Du bevarer overblikket i pressede situationer
 • Du har et sikkert øje for at udnytte medarbejdernes rette kompetencer til de rette opgaver
Vi foretrækker at du som ansøger:
 • Er lederuddannet eller villig til at uddanne dig indenfor ledelse
 • Vægter et godt arbejdsmiljø og det gode samarbejde med TRIO og MED organisationen
 • Har erfaring med vagtplanlægning, overenskomster og arbejdstidsregler og kan anvende vagtplanlægning som et ledelsesredskab
 • Kan arbejde systematisk med forbedringer, herunder forbedringer af arbejdsgange og patientsikkerhed
 • I tæt samarbejde med leder af Hjemmeplejen, kan sikre de rette resurser bliver fordelt ansvarligt og fornuftigt indenfor gruppens personalebudget
 • Kan prioritere og planlægge arbejdsopgaver
 • Har forståelse for økonomi og ressourcestyring, og har erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation
 • Et indgående kendskab til KMD Nexus vil være en fordel
Løn- og ansættelsesvilkår:
Efter gældende overenskomst og til besættelse pr. 1. august 2024 eller snarest muligt efter aftale.

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende straffeattest.

Mere information:
Du er velkommen til at kontakte leder af Hjemmeplejen Tina Rasmussen på mail tmj@langelandkommune.dk eller telefon 63 51 62 35.

Ansættelsessamtaler:
1. samtale den 18. juni 2024.
2. samtale den 20. juni 2024.

Samtalerne vil foregå på Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing.

Ansøgningsfrist:
Send ansøgning vedlagt relevante bilag senest 14. juni 2024 kl. 10.00.

Overvejer du at flytte med jobbet?
I Langeland Kommune skaber vores levende lokalsamfund gode rammer for dig og din families hverdag. Uanset hvor du slår dig ned er der smuk natur, fællesskab, foreningsliv og masser af plads til udfoldelser og oplevelser.

Gå på opdagelse i alt det, Langeland Kommune har at tilbyde dig og din familie på Flyt til Langeland og Strynø.
 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Langeland Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 14-06-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6058601

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet