Langeland Kommune: Leder til Forebyggelse Børn og Unge – Langeland Kommune

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Kan du se dig selv i et spændingsfelt mellem udvikling og drift? Og er du sulten efter at gøre en forskel og være med til at udvikle de bedst mulige rammer for udsatte børn, unge og familier i Langeland Kommune? Så har vi måske drømmejobbet for dig!

Forebyggelse Børn og Unge
Langeland Kommune søger en leder til Forebyggelse Børn og Unge. Enheden er et resultatet af en nylig omstrukturering på det specialiserede børneområde, hvor den forebyggende- og tværfaglige indsats opprioriteres. Enheden, Forebyggelse Børn og Unge, vil bestå af kommunens to udførerled, Møllehuset og Flexhuset, som er geografisk placeret forskelligt. Derudover vil der blive etableret et familiehus, som vil indgå i enheden. Du vil som leder få ansvaret for at drive enhederne, og samtidigt indgå i samarbejdet om at udfolde vores forebyggende- og tværfaglige indsats på det specialiserede børneområde.

Som leder af Forebyggelse Børn og Unge vil du have ansvaret for at drive Møllehuset, Flexhuset og det kommende Familiehus. Møllehuset er en døgninstitution for anbragte børn og unge, hvor kerneopgaven er at beskytte børn og unge mod omsorgssvigt og fejludvikling, samt at skabe muligheder for at barnet/den unge kommer i bedre trivsel og udvikling.  Flexhuset er et dagbehandlingstilbud, som varetager forebyggende foranstaltninger, som omfatter bl.a. familiebehandling, rådgivning og vejledning, støtte-/kontaktfunktion mv. Som initiativ til at øge den forebyggende indsats og det tværfaglige samarbejde, implementeres et Familiehus for målgruppen af kommende forældre og forældre til spædbørn i alderen 0-6 år.
Enhederne er forskellige, men deler overordnet fælles værdier. Værdierne er karakteriseret ved en bred faglig viden og indsigt i udsatte familier samt en høj arbejdsmoral og fleksibilitet. Desuden værdsættes humor, ligeværdighed og tilgængelighed højt i enhederne. Kulturen adskiller sig fra andre enheder i kommunen ved at være præget af interaktionerne med de sårbare og udsatte familier. Derfor er der i enhederne særligt fokus på det relationelle samarbejde samt en forståelse for børnenes og familiernes til tider komplekse problematikker og udfordringer.
Langeland Kommune har store ambitioner for det specialiserede børneområde, hvilket fremgår af den igangværende handleplan. Arbejdet kan ikke gøres alene, og derfor vil en væsentlig opgave for lederen blive, at etablere et bæredygtigt samarbejde med områdets interessenter, herunder; Familieafdelingen, PPR, Sundhedsplejen, skoler, dagtilbud, regionen og ikke mindst familierne.  

Har du den rette profil?
Som leder af Forebyggelse Børn og Unge vil det være nødvendigt med et kendskab til det specialiserede børneområde – herunder kompleksiteten i opgaverne. Medarbejderne har peget på følgende kompetencer ved lederen, som vil blive værdsat:

 • Forstår at opbygge tillidsfulde relationer til medarbejderne
 • Kan kommunikere tydeligt internt såvel som eksternt og vise retningen
 • Har indsigt og forståelse for kerneopgaven
 • Tør udvise tillid til medarbejderne således, at der kommunikeres klare rammer for medarbejdernes handlekompetencer
 • Er tilgængelig (efter behov)
 • Har kompetencer til at kunne bidrage positivt til trivslen i medarbejdergruppen
 • Har kompetencer til at kunne bidrage med faglig sparring til medarbejderne
Det specialiserede børneområde er i Langeland Kommune under forandring. Derfor skal du kunne se dig selv i et spændingsfelt mellem udvikling og drift. Her kan du få et stort ledelsesmæssigt handlerum, hvor vi er klar over, at opgaveløsningen er et fælles ansvar. Derfor løfter vi i flok, hvorfor du garanteres tæt dialog med områdechefen, og indgår i ledergruppen på området.
Vi har ingen forventning om, at du kan alt, men følgende punkter vil være en fordel:
 • At du har en relevant socialfaglig uddannelse (fx familiebehandler, pædagog, socialrådgiver mm.)
 • At du har relevant ledelseserfaring 
 • At du er fagligt dygtigt og har erfaring indenfor arbejdet med det specialiserede-/ udsatte børne- og familieområde
 • At du har besidder strategisk sans således, at du kan bidrage til at imødekomme handleplanens målsætninger i praksis

Hvad er opgaven
Den politiske retning for det specialiserede børneområde er sat i en handleplan for det specialiserede børneområde, der særligt forpligter til en ansvarlig socialfaglig praksis og tæt økonomisk styring. Det betyder, at du skal kunne se dig selv i et miljø, hvor vi har fokus på en tidlig og forebyggende indsats og et tværprofessionelt samarbejde.

Som du kan se, har vi store forventninger til dig, og hvis du er den rette, kan vi sammen hjælpe udsatte børn og familier i Langeland Kommune. Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Praktisk
Løn- og ansættelsesvilkår følger den gældende overenskomst.
Første samtale forventes afholdt den 27. oktober 2023.

Handleplan for det specialiserede socialområde i Langeland Kommune 2019-2024 kan rekvireres ved henvendelse til laeringssekretariatet@langelandkommune.dk.

Hvis du er interesseret i at høre mere, er du velkommen til at kontakte Borger-, social- og arbejdsmarkedschef Torben Lønberg på telefon 27 74 27 93 eller chefkonsulent Mads Møller Hansen på telefon 21 55 31 95.
 
Send ansøgning vedlagt relevante dokumenter senest den 15. oktober 2023.


Overvejer du at flytte med jobbet?
I Langeland Kommune skaber vores levende lokalsamfund gode rammer for dig og din families hverdag. Uanset hvor du slår dig ned er der smuk natur, fællesskab, foreningsliv og masser af plads til udfoldelser og oplevelser.
Gå på opdagelse i alt det, Langeland Kommune har at tilbyde dig og din familie på Flyt til Langeland og Strynø


 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Langeland Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Langeland Kommune, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 15-10-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://langeland.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=1bad9542-3a21-45fa-bda7-5336f4a97f59

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5909672

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet